Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem komunalnych lokali użytkowych położonych w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54

Baborów, dnia 02.03.2016 roku

ZMK.7150.1.2016

 

Burmistrz Gminy Baborów

ogłasza

II ustny przetarg nieograniczony

na najem komunalnych lokali użytkowych położonych

w Baborowie przy ul. Raciborskiej 52 i ul. Raciborskiej 54.

 

 

l.p.

 

adres lokalu

powierzchnia

użytkowa
w m2

stawka wywoławcza

 czynszu za 1 m2 (netto)

wysokość wadium

w zł

rodzaj prowadzonej działalności

gospodarczej

1.

ul. Raciborska 52

27,92

3,00

251,28

handlowo – usługowa

2.

ul. Raciborska 54

68,08

3,00

612,72

handlowo – usługowa

 

Umowa najmu lokalu zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

1. Przetarg na lokal przy ulicy Raciborskiej 52 odbędzie się w dniu 16.03.2016 roku
o godzinie 9:30 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

2. Przetarg na lokal przy ulicy Raciborskiej 54 odbędzie się w dniu 16.03.2016 roku
o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 18 (I piętro; sala narad).

Wadium  należy wpłacić do dnia 14.03.2016 roku na konto numer 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w Banku Spółdzielczym w Baborowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Baborowie.

Osoby zainteresowane przetargiem powinny w dniach od 03.03.2016 roku do 14.03.2016 roku zapoznać się z regulaminem przetargów, projektem umowy najmu oraz zasięgnąć informacji o proponowanych wyżej lokalach użytkowych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym, nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany wysokości wskazanej wyżej stawki czynszu najmu. Wynajmujący powiadomi pisemnie Najemcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka czynszu.

Kontakt:

Osobisty - Urząd Miejski w Baborowie (I piętro; pokój numer 17)

Telefoniczny - 077/4036935

e-mail –

Ogłoszenie o przetargu można znaleźć również na stronie www.bip.baborow.pl

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 07-03-2016 07:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
 • Data wytworzenia: 07-03-2016
 • Ilość wyświetleń: 597
 • Link do strony: http://baborow.pl/2491/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_najem_komunalnych_lokali_uzytkowych_polozonych_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej_52_i_ul_raciborskiej_54.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 07-03-2016 07:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
 • Data wytworzenia: 07-03-2016
 • Ilość wyświetleń: 597
 • Link do strony: http://baborow.pl/2491/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_najem_komunalnych_lokali_uzytkowych_polozonych_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej_52_i_ul_raciborskiej_54.html
 • Data publikacji: 07-03-2016 07:48 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Tomasz Andrzejak
 • Data wytworzenia: 07-03-2016
 • Ilość wyświetleń: 597
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl