Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 30 marca 2016 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XIII sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. uchwalenia Statutu Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 92a/16;
 2. zmiany uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań
  z zakresu  usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2016.- projekt uchwały druk nr 140a/16;
 3. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 138/16;
 4. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 139/16;
 5. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi zwierząt na terenie Gminy Baborów na 2016r.”-
  projekt  uchwały druk nr 136/16;
 6. poparcia uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/186/2016 z dnia 25 lutego 2016r.
  w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia zasiłków  wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich pozostających rok dłużej w przedszkolach”- projekt uchwały druk nr 137/16.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 22 marca 2016  r

 

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 23-03-2016 08:34
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 23-03-2016 08:37