Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

                                                          

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie

informuje, że w dniu 29 marca 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

 1. Spotkanie z Prezesem  Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o. o.
  w Głubczycach w sprawie omówienia nierentownych kursów na trasach przebiegających przez Gminę Baborów;
 2. Omówienie rozwiązań finansowych związanych z opróżnianiem szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków;
 3. Informacja Burmistrza o przetargach, udzielonych zamówieniach  poniżej 30 tys zł. euro
  i realizowanych zadaniach na terenie Gminy Baborów;
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 1. wprowadzenia zmian do budżetu  Gminy Baborów na 2016r. – projekt uchwały druk nr 138/16;
 2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 139/16;
 3. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu  bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2016r.”- projekt uchwały druk nr 136/16;
 4. poparcia uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XIV/186/2016 z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Miejskiej w Krapkowicach do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów oraz Pani Anny Zalewskiej Ministra Edukacji Narodowej w sprawie utworzenia  zasiłków wyrównawczych w okresie przejściowym wprowadzonych zmian w systemie oświaty dla dzieci sześcioletnich  pozostających rok dłużej w przedszkolach”- projekt uchwały druk nr 137/16.
 1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 24-03-2016 11:16
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 24-03-2016 11:20