Informacja o wyniku przetargu na dzierżawę części działki nr 1242/6 w Baborowie przy ul. Raciborskiej

W dniu  21 marca 2015 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była część nieruchomości o pow.0,0290 ha z nieruchomości położonej w Baborowie oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1242/6 o powierzchni 0,9627 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.III ( R) i tereny mieszkaniowe (B), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu  dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 44,00 zł.

Kwota wadium: 5,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
6 kwietnia 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 29-03-2016 13:42
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 29-03-2016 13:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 29-03-2016
 • Ilość wyświetleń: 771
 • Link do strony: http://baborow.pl/2515/informacja_o_wyniku_przetargu_na_dzierzawe_czesci_dzialki_nr_12426_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 29-03-2016 13:42
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 29-03-2016 13:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 29-03-2016
 • Ilość wyświetleń: 771
 • Link do strony: http://baborow.pl/2515/informacja_o_wyniku_przetargu_na_dzierzawe_czesci_dzialki_nr_12426_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej.html
 • Data publikacji: 29-03-2016 13:42 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 29-03-2016 13:42 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 29-03-2016
 • Ilość wyświetleń: 771
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-03-2016, godz. 13:42:44
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  29-03-2016, godz. 13:42:05
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl