Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej
w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Kalendarz imprez kulturalno-sportowych na 2016 rok.
  2. Sprawozdanie z wykonania zadań za 2015r. oraz przedstawienie działalności  na 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury.
  3. Sprawozdanie z działalności świetlicy miejskiej.
  4. Omówienie współpracy Gminy Baborów z miastami partnerskimi.
  5. Pozyskiwanie  funduszy pozabudżetowych w celu zaspokojenia  potrzeb edukacyjnych  dzieci i młodzieży.
  6. Sprawy bieżące, w tym m.in. omówienie projektu Statutu Gminy Baborów

 

 

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 12-04-2016 12:45
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 13-04-2016 13:16