OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Baborów, dnia 14 kwietnia 2016r.

UNI.6733.1.2016

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z art.  49 oraz  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 poz.23).

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

że na wniosek Gminy Baborów z siedzibą w Baborowie, ul. Dąbrowszczaków 2a, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
 

„Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie”

lokalizacja inwestycji   działka nr 10/17, w jednostce ewidencyjnej Baborów,
w obrębie ewidencyjnej Tłustomosty.

                                                   

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 14-04-2016 11:46
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 14-04-2016 13:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 14-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 589
 • Link do strony: http://baborow.pl/2527/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673312016_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 14-04-2016 11:46
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 14-04-2016 13:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 14-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 589
 • Link do strony: http://baborow.pl/2527/obwieszczenie_o_wszczeciu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673312016_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 14-04-2016 11:46 przez: Artur Czechowicz
 • Data modyfikacji: 14-04-2016 13:04 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 14-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 589
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  14-04-2016, godz. 13:04:24
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  14-04-2016, godz. 11:46:33
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl