Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal mieszkalny w Sułkowie 86A

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.
z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r. ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

-  Lokal mieszkalny połozony w Sułkowie na działce nr 194 o pow. 0,1200 zapisanej w KW OP1G/00037281/8. Lokal nr 86 A
 o powierzchni użytkowej 91.87 m2  położony na parterze budynku. Na układ funkcjonalny  lokalu składa się : kuchnia, trzy pokoje, w tym jeden „przechodni” przedpokój, łazienkaz wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggi. Wysokość pomieszczeń 3.30 m. Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze.  Lokal powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń przedszkola na lokal mieszkalny. Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania zasilanego ze  wspólnej kotłowni, instalację elektryczną. Brak  urządzeń łazienkowych i kuchennych. Lokal wymaga remontu  bieżącego i prac adaptacyjnych : wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, podłóg, tynków wewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r.  poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działkę nr 194 zlokalizowany na obszarze sołectwa Sułków, oznaczony symbolem 4SU MNUI  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 38.480,00 zł.

Sprzedaż  na własność w drodze przetargu

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem 1 czerwca  2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia   11  maja 2016  r.     

 

Burmistrz Gminy Baborów

Mgr Elżbieta Kielska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-04-2016 13:00
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-04-2016 13:03
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 731
 • Link do strony: http://baborow.pl/2537/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86a.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-04-2016 13:00
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-04-2016 13:03
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 731
 • Link do strony: http://baborow.pl/2537/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86a.html
 • Data publikacji: 20-04-2016 13:00 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 20-04-2016 13:03 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 731
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-04-2016, godz. 13:03:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-04-2016, godz. 13:02:55
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-04-2016, godz. 13:00:14
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl