Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

KURS JĘZYKA CZESKIEGO

logo PO WT.jpeg

W miesiącu czerwcu zakończył się pierwszy etap kursu języka czeskiego. Uczestnicy, którzy brali w nim udział, mieli możliwość sprawdzić swoją do tej pory zdobytą wiedzę w trakcie egzaminu kończącego tę część nauki. Wszyscy kursanci, którzy przystąpili do egzaminu, który składał się z części ustnej, pisemnej oraz rozwiązywania zadań ze słuchu, otrzymali stopnie zaliczeniowe bardzo dobre.

Wraz z początkiem września rozpocznie się drugi etap kursu, który będzie trwał do czerwca 2010 roku.

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 07-07-2009 09:46