Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka zabudowana budynkiem przy ul. Raciborskiej 85

Burmistrz Gminy Baborów , zgodnie z art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność  gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

- Działka w Baborowie przy. Ul. Raciborskiej 85 o pow. użytkowej 0,0340 ha  oznaczona
w ewidencji gruntów jako działka nr 872/1 zapisana w KW nr 00037780/6zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej. Budynek parterowy , częściowo podpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, z dachem dwuspadowym , wybudowany w technologii  tradycyjnej na początku XX wieku. Budynek
z uwagi na stopień zużycia technicznego kwalifikuje się do rozbiórki. Na działce znajdują się pozostałości po budynku gospodarczym.  Uzbrojenie techniczne: wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieć energetyczna, gazociąg.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r działka nr 872/1 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 13-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Sprzedaż na własność w drodze przetargu.

Cena nieruchomości 15.700,00 zł zawiera należny podatek VAT.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem  1 czerwca  2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia   11 maja 2016r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-04-2016 13:42
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-04-2016 14:40
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 620
 • Link do strony: http://baborow.pl/2540/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dzialka_zabudowana_budynkiem_przy_ul_raciborskiej_85.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-04-2016 13:42
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-04-2016 14:40
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 620
 • Link do strony: http://baborow.pl/2540/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_sprzedazy_dzialka_zabudowana_budynkiem_przy_ul_raciborskiej_85.html
 • Data publikacji: 20-04-2016 13:42 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 20-04-2016 14:40 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 620
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-04-2016, godz. 14:40:32
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-04-2016, godz. 13:47:20
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-04-2016, godz. 13:42:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl