WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- działki przy ul. Powstańców, ul. Głubczyckiej

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

- część działki o pow.0,200 ha z działki nr 1382/2  położoną w Baborowie przy ul. Głubczyckiej pod uprawy rolne zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Działka nr 1382/2, oznaczona jest symbolem 4-MNUII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa,
 o której mowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Ponadto ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.

Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki i  i grunty rolne.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 22 maja 2016r.

Czynsz dzierżawny dla części działki 1382/2 wynosi  - 50,00zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

- działka 789 o pow. 0,1840 ha położona w Baborowie przy ul. Powstańców pod uprawy rolne zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Działka nr 789 częściowo leży w planie, częściowo w „Studium”, oznaczona jest symbolami 21-MNUI i 13BA-RI.

 • 21-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję usługową.

13BA-RI są to tereny rolnicze.

Według ewidencji gruntów działka stanowi łąki.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 13 czerwca 2016r.

Czynsz dzierżawny dla 789 działki  wynosi  - 24,00zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

- działka nr 1338/6 o pow. 0,1038 ha położona w Baborowie przy ul. Wiejskiej  pod uprawy rolne zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Działka nr 1338/6 oznaczona jest częściowo symbolem 2-MNUII i częściowo 3-UP, UKI.

 • 2-MNUII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo- usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. Funkcja usługowa, o której mowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety. Ponadto ustala się możliwość rozbudowy istniejących obiektów związanych z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych.
 • 3-UP,UKI, stanowi tereny usług publicznych i komercyjnych.

Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty rolne.

Czynsz dzierżawny dla działki 1338/6 wynosi  - 26,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku.

Nieruchomość  jest obecnie dzierżawiona do 13.06.2016r.

- działka nr  1329/2  o pow. 0,1100 ha położoną w Baborowie przy ul. Wiejskiej pod uprawy rolne zapisaną w Księdze Wieczystej  OP1G/00021222/2.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 22 maja 2016r.

Działka nr  1329/2 oznaczona jest symbolem 3-UP,UKI, przeznaczenie: tereny usług publicznych i komercyjnych.

Czynsz dzierżawny dla działki 1329/2 wynosi  - 28,00zł brutto rocznie, płatny do 30 września każdego roku zapisaną w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty rolne.

Nieruchomość jest obecnie dzierżawiona do 21 maja 2016r.

W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 11 maja 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia i zakończeniu okresu trwania dotychczasowych umów zostaną zawarte umowy dzierżawy na w/w nieruchomości bądź ogłoszone przetargi.

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-04-2016 14:53
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-04-2016 14:54
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 675
 • Link do strony: http://baborow.pl/2541/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_dzialki_przy_ul_powstancow_ul_glubczyckiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-04-2016 14:53
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-04-2016 14:54
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 675
 • Link do strony: http://baborow.pl/2541/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_dzialki_przy_ul_powstancow_ul_glubczyckiej.html
 • Data publikacji: 20-04-2016 14:53 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 20-04-2016 14:54 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 675
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-04-2016, godz. 14:54:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-04-2016, godz. 14:53:11
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl