Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM w Baborowie

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Baborów za I kwartał 2016r.;
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
  1. wprowadzenia zmian do budżetu  Gminy Baborów na 2016r. – projekt uchwały druk nr 141/16;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 142/16;
  3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów  projekt  uchwały druk nr 143/16.( dz. Nr 1252/1 w Baborowie)
  1. Sprawy bieżące.

 

 

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 21-04-2016 12:37
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 21-04-2016 12:38