Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W BABOROWIE

w dniu 28 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XIV sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

 

Porządek obrad obejmuje:

1.Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów – projekt uchwały  druk nr 141/16;
  2. zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 142/16;
  3. zmiany uchwały Nr II-3/14 z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Baborowie- projekt uchwały druk nr 128/16 ;
  4. uchwalenia Statutu Gminy Baborów – projekt uchwały druk nr 92b/16;
  5. wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt uchwały druk nr 143/16;

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

5. Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;  

6. Zapytania, wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.     

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 21 kwietnia  2016 r.

 

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 21-04-2016 12:40
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 21-04-2016 12:41