Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 72 położonej w Babicach

            Baborów, 2016-04-22

           

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 14 kwietnia 2016 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 72 o powierzchni 0,3800 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4 790,00 zł

Kwota wadium: 480,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 29 kwietnia 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

                                                           Przewodniczący Komisji Przetargowej

                        Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 22-04-2016 09:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 22-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 647
 • Link do strony: http://baborow.pl/2554/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_72_polozonej_w_babicach.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 22-04-2016 09:42
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 22-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 647
 • Link do strony: http://baborow.pl/2554/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_72_polozonej_w_babicach.html
 • Data publikacji: 22-04-2016 09:42 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 22-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 647
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl