Informacja o wyniku II przetargu nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-04-27          

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 12 000,00 zł

Kwota wadium: 1 200,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 maja 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-04-2016 10:30
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 502
 • Link do strony: http://baborow.pl/2558/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3533_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-04-2016 10:30
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 502
 • Link do strony: http://baborow.pl/2558/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3533_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 27-04-2016 10:30 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 502
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl