Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1227/1 położonej w Baborowie

            Baborów, 2016-04-27          

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1227/1 o powierzchni 0,2600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 17 739,00 zł

Kwota wadium: 1 780,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 17 919,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Damian Himml. 

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 4 maja 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-04-2016 10:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 531
 • Link do strony: http://baborow.pl/2559/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_12271_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 27-04-2016 10:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 531
 • Link do strony: http://baborow.pl/2559/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_12271_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 27-04-2016 10:36 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 27-04-2016
 • Ilość wyświetleń: 531
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl