Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- części dz.nr.137/4 w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

- część działki o pow.135 m z działki 137/4 położona w Baborowie  przy ul. Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 21,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.

Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.

- część działki o pow. 55 m z działki 137/4 położona w Baborowie  przy ul. Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2

Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 9,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 września danego roku.

Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane.

Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości stawki czynszu brutto.

W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych zobowiązań.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 7 czerwca 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia zostaną zawarte umowy dzierżawy na w/w nieruchomości bądź ogłoszone przetargi.

 

 

Burmistrz Gminy Baborów

      Mgr Elżbieta  Kielska

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 17-05-2016 11:46
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 17-05-2016 11:51
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 17-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 650
 • Link do strony: http://baborow.pl/2577/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesci_dznr1374_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 17-05-2016 11:46
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 17-05-2016 11:51
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 17-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 650
 • Link do strony: http://baborow.pl/2577/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesci_dznr1374_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 17-05-2016 11:46 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 17-05-2016 11:51 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 17-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 650
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  17-05-2016, godz. 11:51:30
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-05-2016, godz. 11:50:27
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-05-2016, godz. 11:48:24
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  17-05-2016, godz. 11:46:29
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl