Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 26 maja – 1 czerwca 2016 r.

Banner_STMiG2016.jpeg

W dniach 26 maja - 1 czerwiec 2016 r. Nasza Gmina po raz pierwszy przystąpi do XXII edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016 (rozgrywanego w ramach VIII Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich) i zaprasza na aktywne włączenie się do udziału wszystkich mieszkańców. Celem imprezy jest:

  • Promowanie aktywności ruchowej jako najlepszej formy spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia oraz integracji rodzinnej,
  • Uświadomienie potrzeby systematycznego ćwiczenia u osób nieaktywnych ze wszystkich środowisk, grup zawodowych i społecznych, osób w każdym wieku i o różnym poziomie sprawności fizycznej, w tym również niepełnosprawnych,
  • Rozbudzanie postaw prospołecznych i obywatelskich, zmierzające do angażowania przy organizacji imprez jak największej liczby wolontariuszy,
  • Poszerzenie i wzmocnienie współpracy władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, placówek oświatowo-wychowawczych w obszarze sportu powszechnego i promowania zdrowego trybu życia.

DOCXKalendarz imprez.docx (48,81KB)
XLS2016_STMiG_ZGLOSZENIE.xls (197,00KB)

XLS2016_STMiG_SPRAWOZDANIE (2).xls (200,00KB)
XLS2016_STMiG_COOPER (1).xls (201,50KB)
 

Opublikował(a): Artur Czechowicz Data publikacji: 19-05-2016 20:34
Modyfikował(a): Artur Czechowicz Data modyfikacji: 08-06-2016 15:39