Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 1410 w Baborowie przy ul. Dabrowszczaków

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w Baborowie:

 

- część działki o pow. 24 m2  z działki nr 1410  położoną w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków pod garaż, wg ewidencji gruntów stanowiącą tereny mieszkaniowe   zapisaną w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

 

Teren obejmujący działkę  nr 1410 oznaczony jest symbolem 2-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Dopuszcza się:

 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 2. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 3. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
 4. garaże,
 5. budynki gospodarcze,
 6. rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Czynsz dzierżawny dla części działki 1410 pod garaż  wynosi  - 12.00zł. brutto miesięcznie, płatny  do 30 dnia każdego miesiąca.

- część działki o pow. 66 m2  z działki nr 1410  położoną w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków pod ogródek przydomowy, wg ewidencji gruntów stanowiącą tereny mieszkaniowe   zapisaną w Księdze Wieczystej  Nr OP1G/00021222/2.

Czynsz dzierżawny dla części działki 1410 pod ogródek przydomowy wynosi  - 10.00zł. brutto rocznie, płatny do 30 dnia każdego roku.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 10 czerwca 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Po okresie wywieszenia i zakończeniu okresu trwania dotychczasowych umów zostaną zawarte umowy dzierżawy na w/w nieruchomości bądź ogłoszone przetargi.

 

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-05-2016 12:54
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-05-2016 13:05
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 625
 • Link do strony: http://baborow.pl/2585/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesc_dzialki_nr_1410_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 20-05-2016 12:54
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 20-05-2016 13:05
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 625
 • Link do strony: http://baborow.pl/2585/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesc_dzialki_nr_1410_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow.html
 • Data publikacji: 20-05-2016 12:54 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 20-05-2016 13:05 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 20-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 625
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  20-05-2016, godz. 13:05:35
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-05-2016, godz. 13:01:08
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  20-05-2016, godz. 12:54:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl