OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

UNI.6733.1.2016                                                                       Baborów, dnia 25.05.2016 r.

 

OBWIESZCZENIE

o zakończeniu  postępowania

                                                                                                         

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).

z a w i a d a m i a m

o zakończeniu postępowania na wniosek Gminy Baborów w sprawie wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UNI.6733.1.2016 dla inwestycji polegającej
na „Budowie świetlicy wiejskiej w Langowie”

 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17,
tel. 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie, w Tłustomostach
i Langowie.

Zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz Gminy Baborów

Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 25-05-2016 14:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 25-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 557
 • Link do strony: http://baborow.pl/2588/obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673312016_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 25-05-2016 14:48
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 25-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 557
 • Link do strony: http://baborow.pl/2588/obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_w_sprawie_decyzji_nr_uni673312016_o_ustaleniu_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego.html
 • Data publikacji: 25-05-2016 14:48 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 25-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 557
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl