Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1403/8 położonej w Baborowie

            Baborów, 2016-05-30

       

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 19 maja 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1403/8 o powierzchni 0,0033 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 1.975,00 zł

Kwota wadium: 200,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 1.995,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Brygida Citeroki.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 6 czerwca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                      Przewodniczący Komisji Przetargowej

                    Tomasz Andrzejak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 30-05-2016 08:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 30-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 459
 • Link do strony: http://baborow.pl/2590/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_14038_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 30-05-2016 08:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 30-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 459
 • Link do strony: http://baborow.pl/2590/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_14038_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 30-05-2016 08:26 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 30-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 459
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl