WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- część dz. nr 463/15 przy ul. Powstańców

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następującą nieruchomość w Baborowie:

- część działki o pow. 24 m2  z działki nr 463/15  położoną w Baborowie przy ul. Powstańców z przeznaczeniem pod garaż, wg ewidencji gruntów stanowiącą grunty orne R II   zapisaną
w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2.

Obszar obejmujący działkę nr 463/15 w  Baborowie oznaczony symbolem 31- MWII, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Na terenie, o którym mowa dopuszcza się:

 1. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 2. ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 3. zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
 4. obiekty i urządzenia sportu i rekreacji,
 5. garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2,
 6. budynki gospodarcze,
 7. rozbudowę istniejących usług związanych z obsługą pojazdów mechanicznych.

Czynsz dzierżawny dla części działki 463/15 pod garaż  wynosi  - 12.00 zł. brutto miesięcznie, płatny  do 30 dnia każdego miesiąca.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 20 czerwca 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.

 

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 30-05-2016 09:30
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 30-05-2016 09:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 30-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 475
 • Link do strony: http://baborow.pl/2593/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_czesc_dz_nr_46315_przy_ul_powstancow.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 30-05-2016 09:30
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 30-05-2016 09:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 30-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 475
 • Link do strony: http://baborow.pl/2593/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_miasta_baborow_czesc_dz_nr_46315_przy_ul_powstancow.html
 • Data publikacji: 30-05-2016 09:30 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 30-05-2016 09:41 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 30-05-2016
 • Ilość wyświetleń: 475
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-05-2016, godz. 09:41:44
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  30-05-2016, godz. 09:38:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  30-05-2016, godz. 09:30:25
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl