Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM w Baborowie

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM

informuje,

 że w dniu 15 czerwca 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  posiedzenie  Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Baborowie z następującym porządkiem obrad:

Tematyka posiedzenia:

  1. Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży;
  2. Omówienie arkusza organizacyjnego  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie na rok szkolny 2016/2017;
  3. Rozpatrzenie wniosków o stypendia  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej;
  4. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

mgr Mariusz Kostyk

 

Opublikował(a): Maria Woźniak Data publikacji: 08-06-2016 14:49
Modyfikował(a): Maria Woźniak Data modyfikacji: 08-06-2016 14:50