Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków 1 a w Baborowie ( po policji)

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z 30 października 2015r..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony

Na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1 na działce  nr 1425 o pow. 0,0410 ha , zapisanejw KW OP1G/00037100/6. Lokal o powierzchni użytkowej 86.74 m2  położony jest  na parterze budynku. Na układ funkcjonalny lokalu składają się: pięć pomieszczeń biurowych, korytarz, dwa pomieszczenia wc oraz dwa pomieszczenia o innym przeznaczeniu (magazyn i cela). Lokal nie posiada balkonu ani logii. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze w postaci piwnicy o powierzchni użytkowej 8.56 m oraz murowany  garaż wolnostojący o powierzchni użytkowej 29.38 m2 . Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania (bez zasilania).Lokal w pełni wyposażony w urządzenia sanitarne. Lokal posiada niezależne wejście od strony ul. Dąbrowszczaków. Obecnie lokal nieużytkowany. Poprzednio lokal pełnił funkcję posterunku policji. Lokal wymaga remontu bieżącego oraz prac adaptacyjnych.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. działka nr 1425 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 2-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 108.480,00 zł. Wadium wynosi 10.850,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  11 lipca 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego
w Baborowie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium  na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 5 lipca 2016  roku ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Burmistrz Gminy Baborów

mgr Elżbieta Kielska

 

 

 

                       

 

 

               

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 09-06-2016 12:11
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 09-06-2016 14:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 09-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 527
 • Link do strony: http://baborow.pl/2611/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_lokal_uzytkowy_przy_ul_dabrowszczakow_1_a_w_baborowie_po_policji.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 09-06-2016 12:11
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 09-06-2016 14:00
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 09-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 527
 • Link do strony: http://baborow.pl/2611/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_lokal_uzytkowy_przy_ul_dabrowszczakow_1_a_w_baborowie_po_policji.html
 • Data publikacji: 09-06-2016 12:11 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 09-06-2016 14:00 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 09-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 527
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  09-06-2016, godz. 14:00:30
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  09-06-2016, godz. 12:14:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  09-06-2016, godz. 12:11:54
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl