OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego UNI.6733.1.2016

Baborów, dnia 15.06.2016 r.

UNI.6733.1.2016

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23) w związku z art. 4 ust. 2 pkt. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199),

Burmistrz Gminy Baborów

z a w i a d a m i a

o wydaniu decyzji nr UNI.6733.1.2016 z dnia 15.06.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn:


„Budowa świetlicy wiejskiej w Langowie”

 

lokalizacja inwestycji : działka nr 10/17, w jednostce ewidencyjnej Baborów,
  w obrębie ewidencyjnej Tłustomosty.

 

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Baborowie (pokój nr 17), ul. Dąbrowszczaków 2a, w godzinach pracy Urzędu, w ciągu 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE

Od wydania decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Baborów w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie.

 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 15-06-2016 13:57
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 15-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 514
 • Link do strony: http://baborow.pl/2620/obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_konczacej_postepowanie_w_sprawie_ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_uni673312016.html
 • Opublikował: Artur Czechowicz, data publikacji: 15-06-2016 13:57
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 15-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 514
 • Link do strony: http://baborow.pl/2620/obwieszczenie_w_sprawie_wydania_decyzji_konczacej_postepowanie_w_sprawie_ustalenia_lokalizacji_inwestycji_celu_publicznego_uni673312016.html
 • Data publikacji: 15-06-2016 13:57 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Magdalena Ludorowska
 • Data wytworzenia: 15-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 514
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl