Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 71 położonej w Babicach

            Baborów, 2016-06-24

           

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 16 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Babicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr 71 o powierzchni 0,7500 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7 400,00 zł

Wysokość zaliczki: 740,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 1 lipca 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

 

 

                    Przewodniczący Komisji Przetargowej

                   Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 24-06-2016 08:11
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 24-06-2016 08:24
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 555
 • Link do strony: http://baborow.pl/2638/informacja_o_wyniku_i_rokowan_na_sprzedaz_dzialki_nr_71_polozonej_w_babicach.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 24-06-2016 08:11
 • Modyfikował: Artur Czechowicz, data modyfikacji: 24-06-2016 08:24
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 555
 • Link do strony: http://baborow.pl/2638/informacja_o_wyniku_i_rokowan_na_sprzedaz_dzialki_nr_71_polozonej_w_babicach.html
 • Data publikacji: 24-06-2016 08:11 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 24-06-2016 08:24 przez: Artur Czechowicz
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 24-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 555
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-06-2016, godz. 08:24:17
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  24-06-2016, godz. 08:23:53
  Modyfikacja strony przez: Artur Czechowicz
 •  
  24-06-2016, godz. 08:11:44
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl