Informacja o wyniku III przetargu ( nieruchomość zabudowana budynkeim w Rakowie)

W dniu  17 czerwca  2016  roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana  budynkiem  o powierzchni użytkowej 167.80m2  w Rakowie  oznaczona w ewidencji jako działka nr 72/1  o powierzchni 0,1000 ha,  zapisana w KW OP1G/00021229/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43.100,00 zł

Kwota wadium: 4.310,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
5 lipca 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Ewa Samotyj

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 28-06-2016 10:33
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 28-06-2016 10:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 28-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 456
 • Link do strony: http://baborow.pl/2644/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_nieruchomosc_zabudowana_budynkeim_w_rakowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 28-06-2016 10:33
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 28-06-2016 10:36
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 28-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 456
 • Link do strony: http://baborow.pl/2644/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_nieruchomosc_zabudowana_budynkeim_w_rakowie.html
 • Data publikacji: 28-06-2016 10:33 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 28-06-2016 10:36 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 28-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 456
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  28-06-2016, godz. 10:36:12
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  28-06-2016, godz. 10:34:43
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  28-06-2016, godz. 10:33:33
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  28-06-2016, godz. 10:33:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl