Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-06-29

         

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 21 czerwca 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/2 o powierzchni 0,0270 ha, która według ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIII), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 900,00 zł

Kwota wadium: 90,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 6 lipca 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

        Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 29-06-2016 08:11
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 29-06-2016 08:12
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 29-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 433
 • Link do strony: http://baborow.pl/2645/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3532_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 29-06-2016 08:11
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 29-06-2016 08:12
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 29-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 433
 • Link do strony: http://baborow.pl/2645/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3532_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 29-06-2016 08:11 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 29-06-2016 08:12 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 29-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 433
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-06-2016, godz. 08:12:14
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  29-06-2016, godz. 08:11:51
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl