Informacja o wyniku I rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-06-29

           

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 21 czerwca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8 600,00 zł

Wysokość zaliczki: 860,00 zł

Rokowania zakończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 6 lipca 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.

  Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 29-06-2016 08:18
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 29-06-2016 08:18
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 29-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 561
 • Link do strony: http://baborow.pl/2646/informacja_o_wyniku_i_rokowan_na_sprzedaz_dzialki_nr_3533_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 29-06-2016 08:18
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 29-06-2016 08:18
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 29-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 561
 • Link do strony: http://baborow.pl/2646/informacja_o_wyniku_i_rokowan_na_sprzedaz_dzialki_nr_3533_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 29-06-2016 08:18 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 29-06-2016 08:18 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 29-06-2016
 • Ilość wyświetleń: 561
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  29-06-2016, godz. 08:18:42
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  29-06-2016, godz. 08:18:16
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl