Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od 8:00 do 16:30 oraz w środy od 8:00 do 12:00

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

ZARZĄDZENIE NR 56 PREZESA RADY MINISTRÓW Z DNIA 27 CZERWCA 2012R. O WPROWADZENIU PIERWSZEGO STOPNIA ALARMOWANIA (ALFA) NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU

Zarządzenie nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012r. o wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowania (ALFA) na obszarze całego kraju.


PDFZARZĄDZENIE NR 56 PRM.pdf (311,33KB)

Treść
W związku z powyższym należy  na podstawie Zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 2011r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzenia kryzysowego po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego wykonać w szczególności następujące zadania:
1) na rzecz ochrony infrastruktury:
a) informować podległy personel o konieczności zachowania wzmożonej czujności w stosunku do osób, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia,
b) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnego do wzmocnienia ochrony obiektów,
c) przeprowadzać wzmożone kontrole pojazdów oraz osób wchodzących na teren obiektów,
d) ograniczyć w obrębie instytucji ruch pojazdów i osób do niezbędnego minimum,
e) sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz budynki będące w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów,
f) zamknąć i zabezpieczyć nie używane regularnie budynki  i pomieszczenia,
g) sprawdzić działanie środków łączności funkcjonujących na potrzeby systemu kierowania,
h) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych,
i) sprawdzić działanie instalacji alarmowych oraz przepustowość dróg ewakuacji.
2) na rzecz ochrony ludności:
a) prowadzić wzmożoną kontrolę miejsc dużych skupisk ludzkich, obiektów użyteczności publicznej oraz innych potencjalnych pozamilitarnych obiektów ataku, w celu wzmocnienia ochrony,
b) informować odpowiednie służby w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności.

W przypadku zaistnienia którejkolwiek sytuacji wyszczególnionej powyżej prosimy o pilne powiadomienie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Baborowie znajdującego się  w Urzędzie Miejskim.

Dane teleadresowe:
tel. 77 4026920, fax 77 4036928, kom. 602347323,  email: um@baborow.pl

Opublikował(a):  Data publikacji: 28-06-2012 15:49