Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 1a

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  11 lipca  2016  roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 86,74 m2  w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1 a  położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425  o powierzchni 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 108.480,00 zł

Kwota wadium: 10.850,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 lipca  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                                 Zastępca Komisji Przetargowej

                                                                                     Artur Czechowicz

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 19-07-2016 08:13
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 19-07-2016 08:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 19-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 423
 • Link do strony: http://baborow.pl/2670/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_lokalu_uzytkowego_polozonego_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow_1a.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 19-07-2016 08:13
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 19-07-2016 08:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 19-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 423
 • Link do strony: http://baborow.pl/2670/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_lokalu_uzytkowego_polozonego_w_baborowie_przy_ul_dabrowszczakow_1a.html
 • Data publikacji: 19-07-2016 08:13 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 19-07-2016 08:15 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 19-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 423
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-07-2016, godz. 08:15:18
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  19-07-2016, godz. 08:13:48
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl