Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem do rozbiórki przy ul. Raciborskiej 85 w Baborowie

 INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu  11 lipca  2016  roku  o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym do rozbiórki  stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w Baborowie, przy ul. Raciborskiej  85  położonym na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 872/1 o pow. 0,0340 ha ,  zapisana w KW OP1G/00037780/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 15.700,00 zł

Kwota wadium: 1.570,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 26 lipca  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                                       Zastępca Komisji Przetargowej

                                                                        Artur Czechowicz

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 19-07-2016 08:31
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 19-07-2016 08:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 19-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 527
 • Link do strony: http://baborow.pl/2671/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_zabudowanej_budynkiem_do_rozbiorki_przy_ul_raciborskiej_85_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 19-07-2016 08:31
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 19-07-2016 08:31
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 19-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 527
 • Link do strony: http://baborow.pl/2671/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_zabudowanej_budynkiem_do_rozbiorki_przy_ul_raciborskiej_85_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 19-07-2016 08:31 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 19-07-2016 08:31 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 19-07-2016
 • Ilość wyświetleń: 527
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  19-07-2016, godz. 08:31:29
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  19-07-2016, godz. 08:31:07
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl