Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie

            Baborów, 2016-08-02     

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 25 lipca 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Sułkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 126/3 o powierzchni 0,2412 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW 13593.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 9.000,00 zł

Kwota wadium: 900,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 9 sierpnia 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów www.bip.baborow.pl.  

Przewodniczący Komisji Przetargowej

             Tomasz Andrzejak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 02-08-2016 08:27
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 02-08-2016 08:27
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 02-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 541
 • Link do strony: http://baborow.pl/2693/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1263_polozonej_w_sulkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 02-08-2016 08:27
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 02-08-2016 08:27
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 02-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 541
 • Link do strony: http://baborow.pl/2693/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1263_polozonej_w_sulkowie.html
 • Data publikacji: 02-08-2016 08:27 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 02-08-2016 08:27 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 02-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 541
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  02-08-2016, godz. 08:27:47
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  02-08-2016, godz. 08:27:17
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl