Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz.1242/6 przy ul. Raciborskiej w Baborowie

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość :

-     część działki Nr 1242/6 o pow. 36 m2 z działki o pow. 0,9627 ha  położonej  w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem  pod  garaż zapisaną w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2. Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-II kl.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 18,00 zł. brutto rocznie, płatny do 30 dnia danego miesiąca.

-  część działki Nr 1242/6 o pow. 144 m2 z działki o pow. 0,9627 ha  położonejw Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem  pod  ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-II kl.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 22,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 września danego roku.

Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 29 sierpnia 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

                                                                                                                                             Burmistrz Gminy

                                                                                                         mgr Elżbieta Kielska

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 08-08-2016 12:22
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 08-08-2016 12:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 08-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 669
 • Link do strony: http://baborow.pl/2696/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_cz_dz12426_przy_ul_raciborskiej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 08-08-2016 12:22
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 08-08-2016 12:26
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 08-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 669
 • Link do strony: http://baborow.pl/2696/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_cz_dz12426_przy_ul_raciborskiej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 08-08-2016 12:22 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 08-08-2016 12:26 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 08-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 669
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  08-08-2016, godz. 12:26:56
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  08-08-2016, godz. 12:26:06
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  08-08-2016, godz. 12:25:33
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  08-08-2016, godz. 12:24:40
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  08-08-2016, godz. 12:22:12
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl