Informacja o wyniku IV przetargu - nieruchomośc zabudowana budynkiem w Rakowie

W dniu  22 sierpnia  2016  roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono IV ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana  budynkiem  o powierzchni użytkowej 167.80m2  w Rakowie  oznaczona w ewidencji jako działka nr 72/1  o powierzchni 0,1000 ha,  zapisana w KW OP1G/00021229/1.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43.100,00 zł

Kwota wadium: 4.310,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 6 września 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji

Ewa Samotyj

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 30-08-2016 14:58
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 30-08-2016 15:05
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 30-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 474
 • Link do strony: http://baborow.pl/2716/informacja_o_wyniku_iv_przetargu_nieruchomosc_zabudowana_budynkiem_w_rakowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 30-08-2016 14:58
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 30-08-2016 15:05
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 30-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 474
 • Link do strony: http://baborow.pl/2716/informacja_o_wyniku_iv_przetargu_nieruchomosc_zabudowana_budynkiem_w_rakowie.html
 • Data publikacji: 30-08-2016 14:58 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 30-08-2016 15:05 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 30-08-2016
 • Ilość wyświetleń: 474
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  30-08-2016, godz. 15:05:59
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  30-08-2016, godz. 15:04:22
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  30-08-2016, godz. 15:01:39
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  30-08-2016, godz. 15:01:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  30-08-2016, godz. 14:58:55
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl