Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Przewodnicząca Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że w dniu 5 września 2016r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej
w Baborowie następującym porządkiem obrad:

 Tematyka posiedzenia:

 1. Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baborów za I półrocze 2016r.
 3. Składanie wniosków przez Komisję do projektu budżetu na 2017r.;
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na współfinansowanie modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- projekt uchwały druk nr 178/16;
 • zmieniająca Uchwałę Nr XV-163/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016r.
  w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
  w Boguchwałowiena prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt druk nr 179/16;
 • wprowadzenia zmian do budżetuGminy Baborów na 2016r. – projekt uchwały druk nr 176/16;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 177/16;
 • wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia- projekt uchwały druk nr 112/16;
 • zmiany uchwały Nr XV-152/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  i udzielenie bonifikaty- projekt uchwały druk nr 170/16;
 • zmiany uchwały Nr XV-153/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  i udzielenie bonifikaty- projekt uchwały druk nr 171/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. Nr 1545 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 173/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( dz. Nr 1746 w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 174/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(dz. Nr 1747 w Baborowie)- projekt druk nr 175/16;
 1.  Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

Grażyna Mordel

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 01-09-2016 08:40
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 01-09-2016 08:44
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 562
 • Link do strony: http://baborow.pl/2718/informacja_przewodniczacej_komisji_budzetu_i_rozwoju_gospodarczego.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 01-09-2016 08:40
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 01-09-2016 08:44
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 562
 • Link do strony: http://baborow.pl/2718/informacja_przewodniczacej_komisji_budzetu_i_rozwoju_gospodarczego.html
 • Data publikacji: 01-09-2016 08:40 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 01-09-2016 08:44 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 562
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  01-09-2016, godz. 08:44:32
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  01-09-2016, godz. 08:43:40
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  01-09-2016, godz. 08:42:46
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  01-09-2016, godz. 08:40:55
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl