Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie

w dniu 6 września 2016 r. o godz. 16:30

w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

odbędzie się  XVI sesja Rady Miejskiej w Baborowie.

Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Złożenie ślubowania przez radnego z okręgu Dzielów-Księże Pole.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głubczyckiemu na współfinansowanie modernizacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głubczycach- projekt uchwały druk nr 178/16;
 • zmieniająca Uchwałę Nr XV-163/16 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 22 czerwca 2016r.
  w sprawie udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Mateusza Apostoła i Ewangelisty
  w Boguchwałowiena prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
  wpisanym do rejestru zabytków – projekt druk nr 179/16;
 • wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2016r. – projekt uchwały druk nr 176/16;
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 177/16;
 • wyznaczenia inkasentów łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz ustalenia wysokości ich wynagrodzenia- projekt uchwały druk nr 172/16;
 • zmiany uchwały Nr XV-152/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  i udzielenie bonifikaty- projekt uchwały druk nr 170/16;
 • zmiany uchwały Nr XV-153/16 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
  i udzielenie bonifikaty- projekt uchwały druk nr 171/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. Nr 1545
  w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 173/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( dz. Nr 1746
  w Baborowie)- projekt uchwały druk nr 174/16;
 • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów(dz. Nr 1747
  w Baborowie)- projekt druk nr 175/16;

5.Informacja  Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;

6.Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;

    7. Zapytania, wolne wnioski.

    8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                             Krzysztof Tokarz

 

         Baborów, dnia 30.08. 2016 r.

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 01-09-2016 08:45
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 01-09-2016 08:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 569
 • Link do strony: http://baborow.pl/2719/obwieszczenie_przewodniczacego_rady_miejskiej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 01-09-2016 08:45
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 01-09-2016 08:53
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 569
 • Link do strony: http://baborow.pl/2719/obwieszczenie_przewodniczacego_rady_miejskiej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 01-09-2016 08:45 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 01-09-2016 08:53 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 01-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 569
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  01-09-2016, godz. 08:53:20
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  01-09-2016, godz. 08:53:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  01-09-2016, godz. 08:53:02
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  01-09-2016, godz. 08:45:29
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl