Wykaz nieruchomości do sprzedaży- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B

 

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2015r. poz.1774 z dnia 30 października 2015r. ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów przeznaczonych do sprzedaży:

-  Lokal mieszkalny  w Sułkowie  położony na działce nr 194 o pow. 0,1200 ha zapisanej w KW nr OP1G/00037281/8. Lokal nr 86B  o powierzchni użytkowej 78.95 m2  położony  na parterze budynku. Na układ funkcjonalny  lokalu składa się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, hol, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggi. Wysokość pomieszczeń 3.30 m. Do lokalu  przynależy  pomieszczenie gospodarcze- piwnica o powierzchni użytkowej 7.28 m2 .  Lokal powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń przedszkola na lokal mieszkalny. Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania zasilanego ze  wspólnej kotłowni, instalację elektryczną. Brak  urządzeń łazienkowych i kuchennych. Lokal wymaga remontu  bieżącego i prac adaptacyjnych : wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, podłóg, tynków wewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r.  poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działkę nr 194 zlokalizowany na obszarze sołectwa Sułków, oznaczony symbolem 4SU MNUI  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Cena nieruchomości wynosi 33.280,00 zł.

Sprzedaż  na własność w drodze przetargu

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

Z dniem 14 października 2016 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości
z mocy ustawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r.  albo jego spadkobiercą.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. do dnia   23 września 2016  r.     

 

Burmistrz Gminy Baborów

Mgr Elżbieta Kielska

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 02-09-2016 11:06
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 02-09-2016 11:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 02-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 552
 • Link do strony: http://baborow.pl/2724/wykaz_nieruchomosci_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86b.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 02-09-2016 11:06
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 02-09-2016 11:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 02-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 552
 • Link do strony: http://baborow.pl/2724/wykaz_nieruchomosci_do_sprzedazy_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86b.html
 • Data publikacji: 02-09-2016 11:06 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 02-09-2016 11:15 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 02-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 552
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  02-09-2016, godz. 11:15:14
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  02-09-2016, godz. 11:14:55
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  02-09-2016, godz. 11:14:01
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  02-09-2016, godz. 11:10:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  02-09-2016, godz. 11:09:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  02-09-2016, godz. 11:06:11
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl