Informacja o wyniku przetargu na część działki nr 1242/6 w Baborowie

W dniu  5 września 2016 roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była cześć nieruchomości o pow. 0,0120 ha położonej w Baborowie  przy ul. Raciborskiej oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1242/6 o powierzchni 0,9627 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl.III ( R) i tereny mieszkaniowe (B), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono dwie osoby, które w wymaganym terminie wpłaciły ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 18,00 zł.

Kwota wadium: 2,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 241,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści jeden złotych).

Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości została Pani Magdalena Mazurkiewicz.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
19 września 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-09-2016 12:30
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 13-09-2016 09:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 633
 • Link do strony: http://baborow.pl/2730/informacja_o_wyniku_przetargu_na_czesc_dzialki_nr_12426_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-09-2016 12:30
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 13-09-2016 09:01
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 633
 • Link do strony: http://baborow.pl/2730/informacja_o_wyniku_przetargu_na_czesc_dzialki_nr_12426_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 12-09-2016 12:30 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 13-09-2016 09:01 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 633
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  13-09-2016, godz. 09:01:45
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-09-2016, godz. 08:59:24
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  13-09-2016, godz. 08:59:01
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 12:38:40
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 12:37:39
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 12:37:14
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 12:31:53
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 12:30:50
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl