Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- część dz. o pow. 0,1628 ha z dz. nr 865/12

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następującą nieruchomość :

-  część działki o pow.0,1628 ha z działki nr 865/12 o pow. 0,3694 ha położoną  
w Baborowie przy ul. Wiejskiej zapisaną w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-IV, R- V,N 

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 26,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry do 30 października 2016r.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres 1 roku.

Tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą.

Funkcja usługowa, o której mowa powyżej obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, rekreacji, biura, gabinety.

Dopuszcza się:

 • usługi gastronomii,
 • obiekty związane z obsługą działalności rolniczej oraz obsługą sprzętu rolniczego,
 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi do ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną, urządzenia sportu i rekreacji,
 • budynki gospodarcze, garaże,
 • obiekty małej architektury.
 1. Na terenach o których mowa w ust. 1 obowiązuje zakaz realizacji garaży zbiorowych.
 2. Dla nowo – realizowanej zabudowy obowiązuje nakaz – stosowania tradycyjnych materiałów w elementach wykończeniowych obiektów tj.: dla dachów spadzistych – dachówki ceramicznej bądź innego materiału imitującego dachówkę, dla ścian: drewna, cegły klinkierowej, kamienia, tynku.
 3. Ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej, szeregowej, bliźniaczej.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 3 października 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

Burmistrz Gminy

mgr Elżbieta Kielska

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-09-2016 14:30
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 12-09-2016 14:35
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 566
 • Link do strony: http://baborow.pl/2731/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesc_dz_o_pow_01628_ha_z_dz_nr_86512.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 12-09-2016 14:30
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 12-09-2016 14:35
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 566
 • Link do strony: http://baborow.pl/2731/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_czesc_dz_o_pow_01628_ha_z_dz_nr_86512.html
 • Data publikacji: 12-09-2016 14:30 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 12-09-2016 14:35 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 12-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 566
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-09-2016, godz. 14:35:42
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 14:35:21
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 14:35:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  12-09-2016, godz. 14:30:43
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl