Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1252/1 położonej w Baborowie

            Baborów, 2016-09-15

       

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 września 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1252/1 o powierzchni 0,1498 ha, która według ewidencji gruntów stanowi grunty orne (RIIIa), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 21.870,00 zł

Kwota wadium: 2.190,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 22.090,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Paweł Knapik.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 22 września 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

                                                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

                                    Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 15-09-2016 11:04
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 15-09-2016 11:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 462
 • Link do strony: http://baborow.pl/2733/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_12521_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 15-09-2016 11:04
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 15-09-2016 11:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 462
 • Link do strony: http://baborow.pl/2733/informacja_o_wyniku_i_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_12521_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 15-09-2016 11:04 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 15-09-2016 11:04 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 462
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  15-09-2016, godz. 11:04:57
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  15-09-2016, godz. 11:04:16
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl