Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-09-15

          

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 września 2016 roku o godz. 9:45 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono IV ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/2 o powierzchni 0,0270 ha, która według ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIII), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 900,00 zł

Kwota wadium: 90,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 910,00 zł (słownie: dziewięćset dziesięć złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 22 września 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

       Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 15-09-2016 11:13
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 15-09-2016 11:14
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 435
 • Link do strony: http://baborow.pl/2734/informacja_o_wyniku_iv_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3532_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 15-09-2016 11:13
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 15-09-2016 11:14
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 435
 • Link do strony: http://baborow.pl/2734/informacja_o_wyniku_iv_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_3532_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 15-09-2016 11:13 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 15-09-2016 11:14 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 435
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  15-09-2016, godz. 11:14:16
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  15-09-2016, godz. 11:13:52
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl