Informacja o wyniku II rokowań na sprzedaż działki nr 353/3 położonej w Czerwonkowie

            Baborów, 2016-09-15

          

INFORMACJA O WYNIKU ROKOWAŃ

W dniu 7 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem rokowań była nieruchomość niezabudowana, położona w Czerwonkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/3 o powierzchni 1,0600 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz częściowo użytki kopalne (K), zapisana w KW OP1G/00021231/8.

Do uczestnictwa w rokowaniach dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie zgłosiła udział w rokowaniach, wpłaciła zaliczkę w kwocie 860,00 zł i zaproponował cenę w wysokości 8.600,00 zł. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w rokowaniach nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.600,00 zł

Kwota zaliczki: 860,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła: 8.600,00 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości została Pani Ewa Matejka.

Informację o wyniku rokowań podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 22 września 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 15-09-2016 11:21
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 16-09-2016 08:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 547
 • Link do strony: http://baborow.pl/2735/informacja_o_wyniku_ii_rokowan_na_sprzedaz_dzialki_nr_3533_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 15-09-2016 11:21
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 16-09-2016 08:25
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 547
 • Link do strony: http://baborow.pl/2735/informacja_o_wyniku_ii_rokowan_na_sprzedaz_dzialki_nr_3533_polozonej_w_czerwonkowie.html
 • Data publikacji: 15-09-2016 11:21 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 16-09-2016 08:25 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 15-09-2016
 • Ilość wyświetleń: 547
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  16-09-2016, godz. 08:25:05
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  15-09-2016, godz. 11:31:30
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  15-09-2016, godz. 11:21:13
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl