Informacja o wyniku II przetargu - działka zabudowana budynkiem mieszkalnym do rozbiórki w Baborowie przy ul. Raciborskiej

W dniu  23 września  2016  roku  o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie działki zabudowanej budynkiem mieszkalnym  do rozbiórki  stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym położonym na działce nr 872/1 w Baborowie, przy ul. Raciborskiej  85   położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 872/1 o pow. 0,0430 ha ,  zapisana w KW OP1G/00037780/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8.000,00 zł

Kwota wadium: 800.00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
10 października  2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Zastępca Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-10-2016 15:28
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 03-10-2016 15:38
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 420
 • Link do strony: http://baborow.pl/2746/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_dzialka_zabudowana_budynkiem_mieszkalnym_do_rozbiorki_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-10-2016 15:28
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 03-10-2016 15:38
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 420
 • Link do strony: http://baborow.pl/2746/informacja_o_wyniku_ii_przetargu_dzialka_zabudowana_budynkiem_mieszkalnym_do_rozbiorki_w_baborowie_przy_ul_raciborskiej.html
 • Data publikacji: 03-10-2016 15:28 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 03-10-2016 15:38 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 420
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-10-2016, godz. 15:38:59
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:31:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:30:47
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:30:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:28:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl