Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu- lokal użytkowy przy ul. Dąbrowszczaków w Baborowie

W dniu  23 września 2016 roku  o godz. 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 86,7 m2  w Baborowie, przy ul. Dąbrowszczaków 1 a  położony na działce oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425  o powierzchni 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 70.000,00 zł

Kwota wadium: 7.000,00 zł

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia
10 października 2016 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Zastępca Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-10-2016 15:41
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 03-10-2016 15:49
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 497
 • Link do strony: http://baborow.pl/2747/informacja_o_rozstrzygnieciu_ii_przetargu_lokal_uzytkowy_przy_ul_dabrowszczakow_w_baborowie.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-10-2016 15:41
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 03-10-2016 15:49
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 497
 • Link do strony: http://baborow.pl/2747/informacja_o_rozstrzygnieciu_ii_przetargu_lokal_uzytkowy_przy_ul_dabrowszczakow_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 03-10-2016 15:41 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 03-10-2016 15:49 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 497
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-10-2016, godz. 15:49:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:48:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:48:17
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:48:07
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:42:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 15:41:26
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl