Informacja o rozstrzygnieciu II przetargu-lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86A

W dniu 23 września  2016 roku o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny  w Sułkowie 86A, położony na działce nr 194
o pow. 0,1200 ,  która według ewidencji gruntów stanowi inne tereny zabudowane Bi, zapisana w KW OP1G/00037281/8 o powierzchni użytkowej 91.87 m2 .

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 25.000,00 zł

Kwota wadium: 2.500,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 25.250,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych brutto).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali:  Pan Dawid Dzida i Pani Aneta Bulkowska.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 10 października 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

  Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Artur Czechowicz

 

                                                       

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-10-2016 16:03
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 03-10-2016 16:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 542
 • Link do strony: http://baborow.pl/2748/informacja_o_rozstrzygnieciu_ii_przetargulokal_mieszkalny_do_remontu_w_sulkowie_86a.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-10-2016 16:03
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 03-10-2016 16:04
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 542
 • Link do strony: http://baborow.pl/2748/informacja_o_rozstrzygnieciu_ii_przetargulokal_mieszkalny_do_remontu_w_sulkowie_86a.html
 • Data publikacji: 03-10-2016 16:03 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 03-10-2016 16:04 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 542
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  03-10-2016, godz. 16:04:41
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 16:04:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 16:04:22
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-10-2016, godz. 16:03:04
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl