Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie - części z dz. nr 485/11

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

 1. Część działki nr 485/11 o pow. 10 m2    z  działki  o pow. 0,1480 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek z przeznaczeniem pod garaż zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi dr-drogę.

Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 5,00 zł. brutto  miesięcznie, płatny  do 30 dnia  danego miesiąca.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas określony.

2. Część działki nr 485/11 o pow. 9 m2    z  działki  o pow. 0,1480 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi dr-drogę.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas określony.

Czynsz dzierżawny dla w/w  działki wynosi -4,50zł. brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca.

3. Część działki nr 485/11 o pow. 46 m2    z  działki  o pow. 0,1480 ha położonej w Baborowie przy ul. Rynek z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2. Wg ewidencji działka stanowi dr-drogę.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na czas określony.

Czynsz dzierżawny dla w/w  działki wynosi – 7,00zł. brutto rocznie, płatny z góry  do 30 listopada 2016r. i w kolejnych latach do 30 września.

Teren obejmujący działkę  nr 485/11 w Baborowie, oznaczony jest symbolem 5-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych.

W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

1. Dopuszcza się:

 • sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
 • ulice wewnętrzne, miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów,
 • zieleń urządzoną, obiekty małej architektury,
 • garaże
 • budynki gospodarcze,
 • rozbudowę istniejących obiektów związanych z obsługą pojazdów mechanicznych
  o maksymalną wielkość nie przekraczającą 25% powierzchni użytkowej istniejącego obiektu.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 28 października 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl.

 

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-10-2016 10:08
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-10-2016 10:19
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 662
 • Link do strony: http://baborow.pl/2751/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_baborowie_czesci_z_dz_nr_48511.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 07-10-2016 10:08
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 07-10-2016 10:19
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 662
 • Link do strony: http://baborow.pl/2751/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_w_baborowie_czesci_z_dz_nr_48511.html
 • Data publikacji: 07-10-2016 10:08 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 07-10-2016 10:19 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 07-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 662
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  07-10-2016, godz. 10:19:13
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-10-2016, godz. 10:18:39
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-10-2016, godz. 10:18:34
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  07-10-2016, godz. 10:08:39
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl