Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 126/3 położonej w Sułkowie

            Baborów, 2016-10-17        

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 7 października 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Sułkowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 126/3 o powierzchni 0,2412 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW 13593.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 7.000,00 zł

Kwota wadium: 700,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 7.070,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy siedemdziesiąt złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Jerzy i Małgorzata Bulkowscy.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 24 października 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

         Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 17-10-2016 08:06
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 17-10-2016 08:07
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 17-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 464
 • Link do strony: http://baborow.pl/2762/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1263_polozonej_w_sulkowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 17-10-2016 08:06
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 17-10-2016 08:07
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 17-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 464
 • Link do strony: http://baborow.pl/2762/informacja_o_wyniku_iii_przetargu_ustnego_nieograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1263_polozonej_w_sulkowie.html
 • Data publikacji: 17-10-2016 08:06 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 17-10-2016 08:07 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 17-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 464
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  17-10-2016, godz. 08:07:08
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  17-10-2016, godz. 08:06:35
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl