Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny w Sułkowie 86B

Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015r.,poz. 1774 z 30 października 2015r..) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r.,poz. 1490 z dnia 25 września 2014r. )

Ogłasza I  przetarg ustny  nieograniczony

Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 86B położonego na działce nr 194 o w Sułkowie 86B  o pow. 0,1200 ha , zapisanej w KW OP1G/000037281/8. Lokal mieszkalny nr 86B  o powierzchni użytkowej 78.95 m2  położony na parterze budynku. Na układ funkcjonalny  lokalu składa się : kuchnia, dwa pokoje, przedpokój, hol, łazienka z wc. Lokal nie posiada balkonu ani loggi. Wysokość pomieszczeń 3.30 m. Do lokalu  przynależy  pomieszczenie gospodarcze- piwnica o powierzchni użytkowej 7.28 m2 .  Lokal powstał w wyniku adaptacji pomieszczeń przedszkola na lokal mieszkalny. Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: centralnego ogrzewania zasilanego ze  wspólnej kotłowni, instalację elektryczną. Brak  urządzeń łazienkowych i kuchennych. Lokal wymaga remontu  bieżącego i prac adaptacyjnych : wykonanie ścianek działowych, wykonanie instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, podłóg, tynków wewnętrznych, wymiany stolarki okiennej i drzwi wewnętrznych.

Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r.  poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący działkę nr 194 zlokalizowany na obszarze sołectwa Sułków, oznaczony symbolem 4SU MNUI  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 33.280,00 zł. Wadium wynosi 3.330,00 zł. Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu  24 listopada 2016 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej  na    I piętrze  budynku  Urzędu Miejskiego
w Baborowie.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium  na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 18 listopada 2016r. ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny. Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. 77/4036980.

Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości i sposobem jej zagospodarowania.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i  nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 24-10-2016 12:35
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 24-10-2016 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 24-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 624
 • Link do strony: http://baborow.pl/2779/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86b.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 24-10-2016 12:35
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 24-10-2016 12:41
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 24-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 624
 • Link do strony: http://baborow.pl/2779/ogloszenie_o_i_przetargu_ustnym_nieograniczonym_lokal_mieszkalny_w_sulkowie_86b.html
 • Data publikacji: 24-10-2016 12:35 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 24-10-2016 12:41 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 24-10-2016
 • Ilość wyświetleń: 624
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  24-10-2016, godz. 12:41:38
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-10-2016, godz. 12:39:48
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-10-2016, godz. 12:39:28
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-10-2016, godz. 12:39:16
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  24-10-2016, godz. 12:35:17
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl