Informacja o wyniku I ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż działki nr 1192 położonej w Baborowie

            Baborów, 2016-11-02          

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

W dniu 24 października 2016 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów.

Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w Baborowie, oznaczona w ewidencji jako działka nr 1192 o powierzchni 0,1020 ha, która według ewidencji gruntów stanowi łąki trwałe (ŁIV), zapisana w KW OP1G/00021222/2.

Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym terminie wpłaciła ustalone wadium. Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 4.880,00 zł

Kwota wadium: 490,00 zł

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 4.930,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych).

Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. do dnia 9 listopada 2016 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Baborów.

 

                  Przewodniczący Komisji Przetargowej

               Tomasz Andrzejak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 02-11-2016 08:14
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 02-11-2016 08:14
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 02-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 539
 • Link do strony: http://baborow.pl/2787/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_ograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1192_polozonej_w_baborowie.html
 • Opublikował: Ewa Samotyj, data publikacji: 02-11-2016 08:14
 • Modyfikował: Ewa Samotyj, data modyfikacji: 02-11-2016 08:14
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 02-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 539
 • Link do strony: http://baborow.pl/2787/informacja_o_wyniku_i_ustnego_przetargu_ograniczonego_na_sprzedaz_dzialki_nr_1192_polozonej_w_baborowie.html
 • Data publikacji: 02-11-2016 08:14 przez: Ewa Samotyj
 • Data modyfikacji: 02-11-2016 08:14 przez: Ewa Samotyj
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Ewa Samotyj
 • Data wytworzenia: 02-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 539
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  02-11-2016, godz. 08:14:55
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
 •  
  02-11-2016, godz. 08:14:15
  Modyfikacja strony przez: Ewa Samotyj
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl