Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierżawy na terenie Baborowa- częśc dz. nr 1242/6

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. poz.1774) Burmistrz Gminy Baborów  podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy następujące nieruchomości :

-  część działki Nr 1242/6 o pow. 305 m2 z działki o pow. 0,9627 ha  położonej w Baborowie przy ul. Raciborskiej z przeznaczeniem  pod  ogródek przydomowy zapisaną w Księdze Wieczystej OP1G/00021222/2.

Wg ewidencji gruntów działka  stanowi grunty rolne  R-III a  i B- tereny mieszkaniowe.Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi  - 46,00 zł. brutto rocznie, płatny z góry  do 30 grudnia 2016r. i w kolejnych latach do 30 września danego roku.

Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat.

Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „Studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa.

Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza  Gminy Baborów powoduje  zmianę wartości stawki czynszu dzierżawnego.

Niniejszy wykaz umieszcza się na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj.  do dnia 25 listopada 2016r. oraz na stronie internetowej www.bip.baborow.pl

 

 

 

 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-11-2016 08:39
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 04-11-2016 10:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 641
 • Link do strony: http://baborow.pl/2790/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_baborowa_czesc_dz_nr_12426.html
 • Opublikował: Maria Woźniak, data publikacji: 03-11-2016 08:39
 • Modyfikował: Maria Woźniak, data modyfikacji: 04-11-2016 10:15
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 641
 • Link do strony: http://baborow.pl/2790/wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_dzierzawy_na_terenie_baborowa_czesc_dz_nr_12426.html
 • Data publikacji: 03-11-2016 08:39 przez: Maria Woźniak
 • Data modyfikacji: 04-11-2016 10:15 przez: Maria Woźniak
 • Podmiot udostępniający: Gmina Baborów
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Maria Woźniak
 • Data wytworzenia: 03-11-2016
 • Ilość wyświetleń: 641
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-11-2016, godz. 10:15:42
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-11-2016, godz. 08:45:09
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-11-2016, godz. 08:44:51
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-11-2016, godz. 08:43:14
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-11-2016, godz. 08:43:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
 •  
  03-11-2016, godz. 08:39:10
  Modyfikacja strony przez: Maria Woźniak
Dane adresowe:

Gmina Baborów
48-120 Baborów
ul. Ratuszowa 2a

 

tel.: 77 40 369 20-21
fax: 77 40 369 28
e-mail: um@baborow.pl